Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

We build a strong Vietnamese community in the Netherlands and help individuals to move their career forward. 

Our mission

VPNN is the Vietnamese Professionals Network in the Netherlands. Our mission is to create a platform for sharing ideas, career opportunities and quality networking among Vietnamese professionals and Vietnamese students in the Netherlands. Through our approach, we aim to build a strong Vietnamese community in the Netherlands and help individuals to move their career forward.

What We Do

Our one-one mentoring program helps individuals to go through all stages of job applications and provides you expertise, experience and skills that aims at creating a positive impact on your personal and professional journey.
Networking is the best way to find opportunities, share the ideas and start new initiatives. Stay informed with our latest and upcoming events.

We care about your personal growth as much as your professional development. Stayed updated with advice from experts that will help you to further grow and develop.

Why you will love us

“Trải nghiệm tuyệt vời”

Helium đã đem lại cho mình một hành trình trải nghiệm tuyệt vời cũng như một góc nhìn mới trong cuộc sống. Đem lại cho mình thêm niềm tin yêu về con người Việt Nam và càng củng cố mục tiêu bật sáng cái tên Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới, cũng như vun đắp thêm tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta..

Quân Đỗ

“Great Platform”

My tremendous appreciation to my mentor for giving me useful advice and being alongside throughout this bumpy journey. My sincere thanks to VPNN and its organizers for creating a great platform that helps Vietnamese youth professionals find their jobs. 

Ngọc Nguyễn

“Đôi bạn cùng tiến”

Mình học được nhiều điều từ mentee của mình và cảm thấy trẻ ra, như được sống lại khoảng thời gian cách đây 5 năm vậy. Nếu có cơ hội thì chắc chắn mình sẽ vẫn đăng ký làm VPNN mentor.

Trang Nguyễn

Our Stories