Định hướng Nghề Nghiệp: Hãy Trải Nghiệm Nhiều Sự Lựa Chọn

Mỗi người có trung bình 80,000 giờ để làm việc và đóng góp cho xã hội qua sự nghiệp của mình. Tuy vậy, rất nhiều người chúng ta hoang mang khi đứng giữa những sự lựa chọn sự nghiệp. Trong bài viết này, mình muốn chia sẻ một số bài học dựa trên trải nghiệmContinue reading “Định hướng Nghề Nghiệp: Hãy Trải Nghiệm Nhiều Sự Lựa Chọn”

Create your website with WordPress.com
Get started